[KHR][6918][Cremisi farfalle]No.3 – Blackout

Drabble no.2 – Blackout
Genres: romance
Pairings: 6918
Disclaimer: 6918 thuộc về Amano-sensei
Warning: OOC nặng
Summary: Ngày cúp điện

~*~*~*~*~

Continue reading

Advertisements

[KHR][6918][Cremisi farfalle]No.8 – Higanbana

Drabble no.8 – Higanbana

Genres – romance, comfort

Pairings: 6918

Disclaimer: họ thuộc về Amano-sensei

Warning: OOC, AU, main character death

Summary: [Khi linh hồn đi qua Vong Xuyên, liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi Bỉ Ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh.]

~*~*~*~

Continue reading

[KHR][6918][Cremisi farfalle]No.6 – Forever Yours

Drabble no.8 – Forever Yours
Genres: romance, angst
Pairings: 6918
Disclaimer: họ thuộc về Amano-sensei, Forever Yours thuộc về Nightwish và lời dịch thuộc về  Diệp Song Tuyết
Warnings: OOC, AU, main character death
Summary: [Vẫn xa xôi là giây phút ấy, khi tim em ta mãi thuộc về]

~*~*~*~*~

Continue reading