[VTrans]Eternal Sunshine – Kyuhyun

Title: Eternal Sunshine
Artist: Kyuhyun
Album: The 1st mini album – At Gwanghwamun
Translator: Yu
Note: Dựa trên bản dịch tiếng Anh tại kpoplyrics

~*~*~*~*~*~
Continue reading

Advertisements

[VTrans]At Gwanghwamun – Kyuhyun

Title: At Gwanghwamun
Artist: Kyuhyun
Album: The 1st mini album – At Gwanghwamun
Translator: Yu
English translation can be found here
Note: Dịch vì yêu trai quá không biết phải làm sao nên đành ngồi dịch, mà vì không biết nửa chữ tiếng Hàn bẻ đôi (trừ tên nhóm + tên trai) nên đành dựa vào bản tiếng Anh đầu tiên có thể chộp được nên nội dung sẽ có phần sai lệch với bản gốc tiếng Hàn :v

~*~*~*~*~*~
Continue reading