[HPDGM][Spin-off]Imaginary World

Title: Imaginary World
Author: Yu
Genre: friendship, general
Warnings: Crossover, HP:EWE , Original Character
Rating: T
Theme song: Souzou Forest – JIN
Summary: Khởi đầu đơn giản của mối nhân duyên phức tạp

~*~*~*~

Continue reading

Advertisements

[HPDGM][Spin-off]Days

Title: Days
Author: Yu
Genre: general, friendship
Warnings: Crossover, HP:EWE, Original characters :3
Rating: T
Theme song: days – JIN
Summary: câu chuyện về quá khứ, hiện tại và tương lai; những tháng ngày đã trôi qua đời Scorpius Malfoy

~*~*~*~

Continue reading

[HPDGM][Spin-off]Summer Time Record

Title: Summer Time Record
Author: Yu
Genre: general, friendship
Warnings: Crossover, HP:EWE, Original characters :3
Rating: T
Theme song: Summer Time Record – JIN
Note: tặng seme :3

~*~*~*~

Cậu gặp hắn lần đầu tiên ở Hẻm Xéo, vào một trưa hè rực nắng và nóng đến kinh người của Luân Đôn. Continue reading